COACHELLE.NL respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website https://www.coachelle.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”) en de producten (de “Producten). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”).

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten en Producten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze gratis informatie en onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan jou leveren.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze gratis informatie vragen wij de volgende gegevens van je:

 • Je naam
 • Je emailadres

We hebben deze gegevens nodig om je de aangevraagde informatie te kunnen leveren. Nooit zullen wij jouw gegevens beschikbaar stellen aan derden.

Voor onze Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je bedrijfsnaam
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je website url

Gegevens over jouzelf en/of je bedrijf die relevant zijn voor het leveren van de Dienst, zoals bijvoorbeeld voor een Marketing Quick Scan gesprek de omzetsituatie, doelstellingen, de problemen/uitdagingen. Je antwoorden op vragenformulieren geven wij nooit aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden deze antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

We hebben deze gegevens nodig om de Dienst te kunnen leveren en/of de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren, met je te kunnen communiceren over onze diensten en om je te kunnen factureren.

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

 • Welke pagina’s je bezoekt en welke blogs je leest.

We doen dit omdat we onze dienstverlening willen blijven verbeteren. Met deze informatie kunnen we onze communicatie beter afstemmen op beter afstemmen op jouw interesses.

Login

Op je account slaan we de volgende gegevens op: wachtwoord en gebruikersnaam. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak van je eigen account – de gegevens van eerdere bestellingen.

Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrief

COACHELLE.NL biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Dit betekent dat je jouw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Wij vragen je om deze verificatie via een e-mail die we naar het opgegeven adres versturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

AANKOOP

Voor je aankoop hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij het afwikkelen van je betaling wordt gebruik gemaakt van een derde partij. Bij de afwikkeling van je bestelling zelf schakelen wij geen dienstverleners in.
Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Daarnaast maken we dagelijks backups van alle gegevens
 • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Wij gebruiken de volgende bewaartermijnen:

 • als je klant bent van ons worden factuur- en klantgegevens 5 jaar (conform archiefwet) bewaard
 • voor inschrijvingen nieuwsbrief worden naam en emailadres bewaard tot het moment van afmelding

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze financiele administrateur. Zij dragen zorg voor veilige opslag van gegevens en een correcte verwerking van de boekhouding. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Derden

Nooit delen we jouw gegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn.

Het kan zijn dat we jouw gegevens gebruiken voor reclame uitingen op Facebook. Hiervoor geven wij gegevens door aan Facebook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verdere gebruik van jouw gegevens door Facebook. Meer over privacy bij Facebook vindt je hier.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.
Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat bijv. de website snel is.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.

Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Contact

COACHELLE.NL is een handelsnaam van Marcomexxion
KvK-nummer: 24296446
info@coachelle.nl